ابروها قاب صورت

گام دوم تعین فرم ابروی مناسب فرم صورت شما

در این قسمت سعی می کنیم از تاثیر خطوط بر صورت استفاده کنیم.

1-صورت گرد:

بهترین فرم ابرو: ابروی زاویه دار با قوس بلند و دم کوتاه است .این فرم ابرو صورت را باریکتر و بلند تر نشان می دهد. سعی کنید ابرو را گرد و هلالی نکنید چون به گردی بیشتر صورت کمک می کند.

بدترین فرم ابرو: ابروی صاف است زیرا به عرض صورت اضافه کرده و صورتتان را گردتر
می کند.

۲- صورت دراز یا کشیده :

بهترین فرم ابرو:ابروی صاف و افقی که باعث می شود به عرض صورت اضافه شود.

بدترین فرم ابرو: ابروی با ارتفاع بلند و دم کوتاه که به ارتفاع صورت می افزاید.

3- صورت مربع شکل( چهارگوش):

بهترین فرم ابرو: ابروی زاویه دار و منحنی با قوس تیز

بد ترین فرم ابرو: ابروی نازک و گرد( نمی تواند چهره چهارگوش را متعادل کند)

4-صورت به شکل قلب(گلابی شکل):

بهترین فرم ابرو: ابروی گرد تا مقداری تیزی چانه را ملایم کند.

بدترین فرم ابرو: ابروی صاف و افقی که تعادل صورت را از بین می برد و با افزودن به عرض ناحیه چشمها و ابرو صورت را مثلثی تر نشان میدهد.

5-صورت چند ضلعی (خشتی):

بهترین فرم ابرو: ابروی زاویه دار یا منحنی قوس دار تا از پهنای زیاد گونه ها بکاهد.ابروی گرد هم این صورت را ملایمتر می کند.

بدترین فرم ابرو: ابروی صاف که توجه را به پهنای ناحیه گونه ها جلب می کند و صورت را کوتاهتر نشان می دهد.

6-صورت بیضی شکل:

بهترین فرم ابرو: ابروی زاویه دار با قوس ملایم

بدترین فرم ابرو: ابروی که به صورت حالت تعجب یا عصبانیت بدهد.

/ 0 نظر / 103 بازدید